Przejdź do głównej treści

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

Pomiń baner

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

Zadania Komisji (§ 3 decyzji nr 27 Rektora UJ z dnia 24 września 2020 roku):

  1. Komisja na zlecenie Rektora Uniwersytetu Jagiellońskiego opiniuje projekty wewnętrznych aktów prawnych, w tym w szczególności dotyczące zmiany Statutu Uniwersytetu Jagiellońskiego, a także podejmuje na wniosek Rektora Uniwersytetu Jagiellońskiego inne czynności, w tym w szczególności obejmujące przygotowanie projektów wewnętrznych aktów prawnych, o ile nie wchodzą one w zakres działania innych organów i jednostek.
  2. Do zadań Komisji należy również przedstawianie Rektorowi Uniwersytetu Jagiellońskiego opinii w sprawach ewentualnych przypadków naruszania przepisów prawa dotyczących Uniwersytetu Jagiellońskiego.