Przejdź do głównej treści

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

Zadania Komisji (§ 3 decyzji nr 37 Rektora UJ z 28 października 2016 roku):

  1. Komisja na zlecenie Rektora Uniwersytetu Jagiellońskiego opiniuje projekty aktów prawnych, a także podejmuje na wniosek Rektora Uniwersytetu Jagiellońskiego lub Senatu Uniwersytetu Jagiellońskiego inne czynności, w tym w szczególności obejmujące przygotowanie projektów wewnętrznych aktów normatywnych, o ile nie wchodzą one w zakres działania innych organów i jednostek.
  2. Do zadań Komisji należy również przedstawianie Rektorowi Uniwersytetu Jagiellońskiego lub Senatowi Uniwersytetu Jagiellońskiego opinii w sprawach ewentualnych przypadków naruszania przepisów prawa dotyczących Uniwersytetu Jagiellońskiego.